Styremøter 2018
Styremøter 2018 frem til sommer
 
24.01.2018
21.02.2018
21.03.2018
25.04.2018
23.05.2018
20.06.2018
 
Om ikke annet er bestemt så starter styremøtene kl 19:00 og sted er Styrerom 2. etg. BTM.