Pensjonisttreff BVK
BVK har etterhvert en del pensjonister i sine rekker. Flere av disse har ytret ønske om å kunne treffes mer enn på lygaren og gjerne på dagtid. Svein Opheim er jo en av disse og han har nå stilt sin velmøblerte garasje til disposisjon for et første forsøk på et slikt pensjonisttreff. Formann Rune Prestegard står som BVK vert sammen med Svein Opheim.
Tid: Torsdag 19. oktober kl 12:00
Sted: Svein Opheim, Kyrkjetangen 20, Bønes.
 
Spørsmål om dette kan rettes til formann Rune Prestegard på tlf. 948 97 835